Nelson MCBS

"In the Evening of the Life We will be Judged on Love Alone." St John of the Cross

ആനന്ദം, പ്രവാചകൻ

Posted by Nelson MCBS on November 6, 2015

ആനന്ദം

ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്തിയവരുടെ അവകാശം

choosing-the-life-of-joy-44-5

ആശ്രിയിക്കുന്നവർക്ക്  കർത്താവിൽ ആഴമുള്ള ജീവിതമുണ്ടെന്ന്  തെളിക്കുകയാണ്, ആനന്ദത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത  ‍പറയുന്ന പപ്പായുടെ  അപ്പസ്തോലിക ചിന്തകൾ…. പഴമയുടെ  പാപ്പരത്വത്തെ കുറിച്ച്  പറയുന്നതല്ല ഈ സുവിശേഷം,  പുതിയതും , പങ്കുവ്യ്ക്കുന്നതിന്റെ  പവിത്രത്തയെക്കുറിച്ച ഉള്ള പരിസരങ്ങളെ പരിച്ചയപെടുതുകയന്നു ഈ ചിന്താധാരകൾ. ക്രിസ്തു നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ആ ജീവിതം നമ്മിൽ ആശ്ചര്യം  ഉണര്തുന്നിലെനിൽ … നമ്മൾ ഇത്തിരി ചിന്തികെണ്ടിരിക്കുന്നു. സംതൃപ്തിയുടെയും  സമര്പ്പണത്തിന്റെയും ജീവിതം നയികുന്നവർക്ക് ആനന്ദത്തിന്റെ  ആഴങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത്യഗ്രഹങ്ങളുടെയും അഹതയുടെയും അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിക്കുന്നവർക്ക് അസംതുഷ്ടിയുടെ ആന്തരികതയാണു ഉള്ളത് . കഥയും കാലവും കാലാവസ്ഥയും മാറുമ്പോഴും  കലഹരണപ്പെടാത്ത ക്രിസ്തു  ബോധ്യമാണു ആനന്ദിക്കുവാൻ  നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. സന്തോഷം സൗഹാർദവും സാന്ത്വനവുമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ …. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങളായി നമ്മൾ മാറുകയാണ് . ആനന്ദം  ഉണർവിന്റെ സാക്ഷ്യമാണു. ഉത്ഥാനമില്ലാത്ത  ആനന്ദം ആരെയും ഉണർത്തുന്നില്ല. ചങ്കു തുറന്നു  നല്കിയ സ്നേഹമായിരിക്കണം  ഈ ആനന്ദത്തിന് ഉത്തേജനം നല്കുന്നത് (2 കോറി 5.14) പ്രഘോഷിക്കാത്ത  ആനന്ദചിന്തകൾ പരുക്കാനാണ്. ജീവിതം, ചിറകുകളും ചിന്തേരിടുരുരിടുന്നതുമാണ്. ചിന്തയില്ലാത്ത  ചോദ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ  ഉണ്ടാകരുത്, കാരണം  ചിന്തകളാണ്  ചന്തമുള്ള ജീവിതത്തിനു അടിത്തറയകുന്നത് . ഇന്നലെകളും ഇന്നും എന്നുമൊക്കെ  ഇരുത്തം വന്ന ജീവിതമായിരിക്കണം ക്രിസ്തു മുഖങ്ങളുള്ള നമ്മുടേത്‌…. സ്വയം അർത്ഥവും ആഴവും കണ്ടെതുന്നവനെ വിശ്വാസം പകർന്നുകൊടുക്കുവാനും പതിവുകളുള്ള ജീവിതത്തിനു  ഉടമകളാകുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ …  ക്രിസ്തു ആനന്ദത്തിന്റെ അടിമകൾക്ക്,  രൂപപെടലും രൂപാന്തരികരണവും    ഉണ്ടാകണം.  മുന്നോട്ടു കുതിക്കുന്നവർ  … മുഞ്ഞികുത്തിവിഴതിരിക്കേണ്ടത്തിന്  മുദ്രയുള്ള  ജീവിതമായിരിക്കണമെന്നു ഓർമിപ്പികുമ്പോൾ,  മുന്നേറുന്ന സഭയും  സമുഹവും, മനുഷ്യപുത്രന്റെ  മനസ്സായി മാറുന്നു.  ആദ്യ ചുവടുകൾക്കു ആഴവും ശുദ്ധിയും  ഉണ്ടെങ്കിൽ,  ഒരു ശക്തിക്കും നിങ്ങളെ  ശീതികരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല  ദൈവിക ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന്.  

10

ആനന്ദം  ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്…

    അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകേണ്ടിരിക്കുന്നു. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ മണങ്ങൾ ജീവിതത്തിനു ജീവൻ നല്കുന്നിലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്  സുവിശേഷമാകുവാൻ സാധ്യമല്ല. മാനുഷിക പരിമിതികൾക്കും പരിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒന്ന് തിരുത്താം …. തിരിച്ചറിയാം.  ക്രിസ്തു    തണലിൻ രുപാന്തരികരന്നം സംഭവിച്ചതൊക്കെ , തിരിത്തും തിരിച്ചറിവും നേടിയവരാണ്.  ഹൃദയ ഭാഷകൾ  നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ , ഹ്യദ്യമായ ഇടങ്ങൾ തേടി നടക്കുമ്പോൾ,   ഓർക്കുക… ഹൃദയത്തിലെ അവസാന തുള്ളിയും സുതാര്യമായി നൽകിയ മനുഷ്യപുത്രൻ,  മനുഷത്വം നിറഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ പ്രേരണ നൽകുന്നു എന്ന് ,,,,
ആനന്ദം ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ അഗ്നിയാണ്. 

11312122_1474466456201011_663424633_n

ഏറ്റെടുത്തതിനെ ഒക്കെ ഏറ്റു പറയാനും … ദാനമായി കിട്ടിയതിനെ ദാരിദ്യമായി കാണാതിരിക്കാനും ഉള്ള വിവേകമാണ്  ആനന്ദം. പ്രതിസന്ധികളിൽ  ആരെയും  പ്രതി ചേർകാതിരിക്കാനും … വെല്ലുവിളികളിൽ  ആരെയും  വെറുത്തു ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കാനും …. ഓർമ്മയിൽ സുക്ഷിക്കുന്നവരെ  ഒഴുവാക്കതിരിക്കാനും ഉള്ള ചൈതന്യം,  ക്രിസ്തു പടയാളികളുടെ പരിചയക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രമം തെറ്റുമ്പോൾ,     അക്രമമുള്ള അകതളത്തിൽ   അപരമുഖങ്ങൾ  ആനന്ദം നൽകുന്നിലെങ്കിൽ  സോദരന്റെ കാവൽക്കരനകാനുള്ള  കർത്തവ്യബോധത്തിൽ നിന്ന് നീയും  ഞാനും അകന്നു പോകുകയാണ്.

fr-soji-chackalackal-mcbs3

ഫാ. സോജി  ചക്കാലയ്ക്കൽ mcbs

Advertisements

One Response to “ആനന്ദം, പ്രവാചകൻ”

  1. t.j joseph, ousepachan nedumkunnam said

    fantastic thoughts

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Joshy MCBS

....................................................To be with Him : To be Broken.......................................കൂടെ ആയിരിക്കാനും മുറിയപ്പെടാനും

Alwin Kaduppil MCBS

Live to Love...

The Eternal Love

നിത്യസ്നേഹം

Tuesday Conference

Blogging Theology, Philosophy and Religious Ethics.

SABS St Thomas Province, Changanassery

Rita Bhavan, Koothrappally

കടലാസ്

ഒളിച്ചുവയ്ക്കനുള്ളതല്ല, വിളിച്ചുപറയനുള്ളതാണ് കല. www.facebook.com/kadalaass

NOYEL SEBASTIAN ANIYARA

"IF YOU TREMBLE INDIGNATION AT EVERY INJUSTICE THEN YOU ARE A COMRADE OF MINE".

varkeyvithayathilmcbs

YOUR LOVING ചങ്ങാതി

Georgejoy's Blog

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

AURVEDAM

GREAT AURVEDA REMEDIES

MCBS African Mission

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

VatiKos Theologie

Bible Theology Spirituality

Nelson MCBS

"In the Evening of the Life We will be Judged on Love Alone." St John of the Cross

Emmaus Retreat Centre, Mallappally

Divyakarunya Mariyabhavan: MCBS Retreat & Counselling Centre at its Birthplace

Mullamuttukal......

Beauty of Childhood

Benno John Manjappallikkunnel

Life is to Love; Live to Love God

MCBS Ndono Parish, Africa

MCBS Parish in Tabora Diocese

Divyakarunya Mariyabhavan, Mallappally

Emmaus: MCBS Counselling & Retreat Centre at its Birth Place

Bro.Jobin karipacheril MCBS

LORD MAKE ME AN INSTRUMENT OF YOUR LOVE

Anto Kottadikunnel MCBS

To Become the Bread for the Lord

Jyothi Public School, Nalamile

A School for Excellence

josephmcbs

THE ONE IS TO SERVE

കണ്ണാടിപൊട്ടുകള്‍

നിനക്കായി ജാലകം തുറക്കുന്നു ...

SANJOE SEMINARY, SOLAPUR

MCBS Mission Minor Seminary

geopaulose

Just another WordPress.com site

bibinmcbs

Just another WordPress.com site

ajeeshkashamkulam

Its all about me and my sharing of views

വചനം തിരുവചനം

ദൈവത്തിന്റെ വചനം സജീവവും ഊര്ജസ്വലവും ആണ് ;ഇരുതലവാളിനെക്കാള്‍ മൂര്‍ച്ച ഏറിയതും ,ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങള്‍ വിവേചിക്കുന്നതുമാണ്

Marian Family for Christ

Just another WordPress.com site

Vipin Cheradil MCBS

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

Lisieux Minor Seminary, Athirampuzha

Formation House of MCBS Emmaus Province

Karunikan Group of Publications, India

Karuniknan, Smart Companion, Smart Family

MCBS EMMAUS PROVINCE

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS AFRICAN MISSION

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS EMMAUS SAMPREETHY

Charitable Institute for the Differently Abled

Fr Antony Madathikandam MCBS

Live to Love Him to the Eternity

Mangalapuzha Seminary / മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി

St Joseph Pontifical Seminary, Alwaye, India / സെന്റ്‌ ജോസഫ് പൊന്റിഫിക്കല്‍ സെമിനാരി, ആലുവ

%d bloggers like this: