ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മഞ്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് രക്ഷയാകുമോ?

Posted by Fr Nelson MCBS on January 19, 2016

‘ആർ.എസ്.എസും സഭയും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടുകയും ‘ആർ.എസ്.എസ് എന്ത്, എങ്ങനെ?’ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം മലയാളിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഫാ. വിൻസെന്റ് കുണ്ടുകുളം സംസാരിക്കുന്നു.

Fr Vincent Kundukulam

ആർ.എസ്.എസിന് രൂപം നൽകുമ്പോൾ ഹെഡ്ഗവാറിന് ഒരു സ്വപ്നമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു വലിയ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം പടുത്തുയർത്തുക. ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്‌കാരം ഹിന്ദുസംസ്‌കാരം മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ഹിന്ദു സംസ്‌കാരത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്ന വൈദേശിക ശക്തികളെ പിന്നെ എങ്ങനെയും തകർക്കുക എന്നത് മാത്രമായി ആർ.എസ്.എസ് സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യവും പ്രവർത്തനവും.

എന്നാൽ ഈയടുത്ത കാലത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള ആർ.എസ്.എസിന്റെ സമീപനത്തിൽ ഏതാനും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. താൽക്കാലിക നിലനിൽപ്പിനുവേണ്ടി ആർ.എസ്.എസ് സംഘടന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള അയിത്തം മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ആർ.എസ്.എസ് സംഘടന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുവേണ്ടി ‘ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മഞ്ചിനു’ രൂപം നൽകാനൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന വാർത്തയും മോദിയുടെ പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനം ശരിവച്ച ആർ.എസ്.എസ് നേതാവ് മോഹൻഭഗവതിന്റെ പ്രസ്താവനയും ആർ.എസ്.എസിന്റെയും ബി.ജെ.പിയുടെയും തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളാണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോക്രസിയുടെയും തത്വജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ല.

ആർ.എസ്.എസിന്റെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള ഇത്തരം സമീപനത്തിൽ എത്രമാത്രം കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടറിയണം. ‘ആർ.എസ്.എസ് എന്ത്, എങ്ങനെ?’ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ആർ.എസ്.എസ് സംഘടനയുടെ മുഖം മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഫാ. വിൻസെന്റ് കുണ്ടുകുളം ഈ സംഘടനയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നു. ‘ആർ.എസ്.എസും സഭയും’ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് അച്ചന് ഡോക്ടറേറ്റ്.

എത്ര അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ക്രിസ്തീയ ആത്മീയതയും ആർ. എസ്.എസ് കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിൽ ചേർന്നുപോകുമോ?

ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും ആർ.എസ്.എസ് കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേർന്നുപോവുകയില്ല. ആശയപരമായും പ്രവർത്തനപരമായും രണ്ടും വിഭിന്നങ്ങളാണ്. കത്തോലിക്കസഭ സാർവത്രികമാണ്. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനോഭാവമാണ് സഭയുടേത്. എന്നാൽ ആർ.എസ്.എസ് ഹിന്ദുത്വം പ്രസംഗിക്കുകയും ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് വൈവിധ്യങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ ഈ വൈവിധ്യം ആർ.എസ്.എസിന്റെ പഠനങ്ങളിലോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ കാണുന്നില്ല.

രണ്ടാമതായി സഭ സമത്വത്തിന്റെ ദർശനമാണ് പ്രഘോഷിക്കുന്നത്. ”യഹൂദനെന്നോ ഗ്രീക്കുകാരനെന്നോ അടിമയെന്നോ സ്വതന്ത്രനെന്നോ പുരുഷനെന്നോ സ്ത്രീയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല; നിങ്ങളെല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ്” (ഗലാ. 3:28). എന്നാൽ ആർ.എസ്.എസിന്റെ ഐഡിയോളജി, കാസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയെ പിൻതാങ്ങുകയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നീതി. എന്നാൽ, ആർ.എസ്.എസ് സംഘടന മേൽജാതിക്കാരുടെ സാമ്പത്തികമാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അത് മനഃപൂർവം മറന്നുകളയുന്നു. ഇനിയുമുണ്ട് ഒരുപാട് വിത്യാസങ്ങൾ.

പഴയ തീവ്ര ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും ആർ എസ്.എസ് മാറിയെന്ന് കരുതാമോ?

1925-ൽ ഹെഡ്ഗവാർ ആർ.എസ്.എസിന് രൂപം നൽകുമ്പോൾ സ്വീകരിച്ച അതേ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടെയാണ് ഇന്നും അവരുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഭാരതസംസ്‌കാരം ഹിന്ദുസംസ്‌കാരമാണെന്നും അതിന് വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്ന വൈദേശിക ശക്തികളെ തകർത്ത് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്നും ആർ.എസ്.എസ് കരുതുന്നു.

എന്നാൽ ശൈശവ കാലഘട്ടത്തിലെ ആർ.എസ്.എസിന്റെ സ്വയംസേവകരുടെ മനോഭാവങ്ങളും ഇന്നത്തെ ആർ.എസ്.എസിന്റെ അണികളുടെ ശൈലികളും തമ്മിൽ വലിയൊരു അന്തരം കാണുന്നുണ്ട്. പ്രാരംഭ കാലഘട്ട പ്രവർത്തകർ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കമുള്ളവരും സദാചാരശീലരും ധാർമികത കൈമുതലാക്കിയവരുമായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം ഹിന്ദുമത സന്യാസിക്ക് ചേർന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തകർ സാമ്പത്തിക തല്പരരും അധികാരമോഹികളും അഴിമതിക്കാരും അച്ചടക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമാണ്.

സോഷ്യലിസത്തിൽനിന്നും ക്യാപ്പിറ്റലിസത്തിലേക്കുള്ള ആർ.എസ്.എസിന്റെ ചുവടുമാറ്റം ആദ്യകാരണമെന്ന് പറയാം. രഹസ്യാത്മകതയിൽനിന്ന് പരസ്യാത്മകതയിലേക്കുള്ള ആർ.എസ്.എസിന്റെ ചുവടുമാറ്റവും സാങ്കേതിക മികവ് ഉപയോഗിച്ച് വൈദേശിക ശക്തികളെ തരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയും മനോഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. ആർ.എസ്.എസിന്റെ ബൈബിളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ‘വിചാരധാര’യിലെ നിലപാടുകളോട് വിരുദ്ധമായ സമീപനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതും മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയായി കാണാം.

‘വിചാരധാര’യിൽ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായി ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്ലീങ്ങളെയും കമ്യൂണിസ്റ്റുകളെന്നപോലെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇന്ന് താൽക്കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഇത്തരം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് രമ്യതയിലെത്തുവാൻ ആർ.എസ്.എസ് ശ്രമിക്കുന്നത് തന്ത്രപരമാണെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. മോദിയുടെ പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനം ആർ.എസ്.എസ് നേതാവ് മോഹൻഭഗവത് ശരിവച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം.

1915 പോലെ ആർ.എസ്.എസ് ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണി ആകുമോ?

ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് വൈവിധ്യങ്ങളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആർ.എസ്.എസിന്റെ അജണ്ടകൾ നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം, ആർ.എസ്.എസിന്റെ ഉത്ഭവംതന്നെ വൈദേശികമായതിനെ വേരോടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഹിന്ദുത്വത്തിൽ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർ.എസ്.എസ് സംഘടനയുടെ വളർച്ച വരുംകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്നും ഇന്ത്യ എന്നത് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാട് അല്ലാതെ ആവുകയും ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിൽ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്യുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഹിന്ദുക്കളിൽപ്പോലും ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് ആർ.എസ്.എസ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ആയതിനാൽ തന്നെ ഹിന്ദുമതത്തിനും ആർ.എസ്.എസ് വെല്ലുവിളിയാണ്.

ലിൻജോ അറങ്ങാശേരി , ബാംഗളൂർ

Source: http://in.sundayshalom.com/?p=3892

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Joshy MCBS

....................................................To be with Him : To be Broken.......................................കൂടെ ആയിരിക്കാനും മുറിയപ്പെടാനും

Alwin Kaduppil MCBS

Live to Love...

The Eternal Love

നിത്യസ്നേഹം

Tuesday Conference

Blogging Theology, Philosophy and Religious Ethics.

SABS St Thomas Province, Changanassery

Rita Bhavan, Koothrappally

കടലാസ്

ഒളിച്ചുവയ്ക്കനുള്ളതല്ല, വിളിച്ചുപറയനുള്ളതാണ് കല. www.facebook.com/kadalaass

NOYEL SEBASTIAN ANIYARA

"IF YOU TREMBLE INDIGNATION AT EVERY INJUSTICE THEN YOU ARE A COMRADE OF MINE".

varkeyvithayathilmcbs

YOUR LOVING ചങ്ങാതി

Georgejoy's Blog

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

AURVEDAM

GREAT AURVEDA REMEDIES

MCBS African Mission

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

VatiKos Theologie

Bible Theology Spirituality

Emmaus Retreat Centre, Mallappally

Divyakarunya Mariyabhavan: MCBS Retreat & Counselling Centre at its Birthplace

Mullamuttukal......

Beauty of Childhood

Benno John Manjappallikkunnel

Life is to Love; Live to Love God

MCBS Ndono Parish, Africa

MCBS Parish in Tabora Diocese

Divyakarunya Mariyabhavan, Mallappally

Emmaus: MCBS Counselling & Retreat Centre at its Birth Place

Bro.Jobin karipacheril MCBS

LORD MAKE ME AN INSTRUMENT OF YOUR LOVE

Anto Kottadikunnel MCBS

To Become the Bread for the Lord

Jyothi Public School, Nalamile

A School for Excellence

josephmcbs

THE ONE IS TO SERVE

കണ്ണാടിപൊട്ടുകള്‍

നിനക്കായി ജാലകം തുറക്കുന്നു ...

SANJOE SEMINARY, SOLAPUR

MCBS Mission Minor Seminary

ebiangelfriend4u

Friend is heart and friendship is heartbeats...

geopaulose

Just another WordPress.com site

bibinmcbs

Just another WordPress.com site

ajeeshkashamkulam

Its all about me and my sharing of views

വചനം തിരുവചനം

ദൈവത്തിന്റെ വചനം സജീവവും ഊര്ജസ്വലവും ആണ് ;ഇരുതലവാളിനെക്കാള്‍ മൂര്‍ച്ച ഏറിയതും ,ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങള്‍ വിവേചിക്കുന്നതുമാണ്

Marian Family for Christ

Just another WordPress.com site

Vipin Cheradil MCBS

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

Lisieux Minor Seminary, Athirampuzha

Formation House of MCBS Emmaus Province

Karunikan Group of Publications, India

Karuniknan, Smart Companion, Smart Family

MCBS EMMAUS PROVINCE

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS AFRICAN MISSION

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS EMMAUS SAMPREETHY

Charitable Institute for the Differently Abled

Fr Antony Madathikandam MCBS

Live to Love Him to the Eternity

Mangalapuzha Seminary / മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി

St Joseph Pontifical Seminary, Alwaye, India / സെന്റ്‌ ജോസഫ് പൊന്റിഫിക്കല്‍ സെമിനാരി, ആലുവ

%d bloggers like this: