Author Archive

Vanakkamasam – St Joseph – March 7

Posted by Fr Nelson MCBS on March 7, 2015

image

Posted in Catechism | Tagged: | Leave a Comment »

Nombukalam – Third Friday Reflections

Posted by Fr Nelson MCBS on March 7, 2015

നോമ്പുകാലം മൂന്നാം വെള്ളി

 Wedding

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ കല്യാണം…………………..?

ദൈവികതയെകുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തവര്‍ ചിന്തിക്കുന്നു സ്വര്‍ഗത്തിലും കല്യാണം എന്നൊക്കെ….

എന്തൊരു മനുഷ്യര്‍… അല്ലേ?

അവിടുത്തെ പരീക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍…..

ഏഴ് ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍….മോശയുടെ നിയമം………

ദൈവം എന്താണ് കല്പനയായി നല്‍കിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നിയമത്തിന്‍റെ നൂലാമാലകള്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം ചെയ്യുന്ന ഫരിസേയരെയും നിയമജ്ഞരേയും കണ്ടിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് സഹതാപം തോന്നി.

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ കല്യാണം നടക്കുകയോ നടത്തികൊടുക്കുകയോ ഇല്ല, അവരൊക്കെ ദൈവത്തിന്‍റെ ദൂതന്മാരണെന്നുള്ള സത്യം കര്‍ത്താവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു.

ഇന്നത്തെ വചനഭാഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഈശോ നല്‍കുന്ന സന്ദേശം”സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ കല്യാണമില്ല”..

നിയമത്തെക്കാള്‍ വലുത് സ്നേഹം എന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. തീര്‍ച്ചയായും നിയമം വലുതാണ്.അത്, അനുസരിക്കാന്‍ നാമെല്ലാരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എന്നാല്‍, സ്നേഹവും കരുണയും പ്രാധ്യാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്നു

സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തില്‍ കുടുങ്ങി പോകരുത്; ധനത്തിന് വേണ്ടി അവളെ മോഹിക്കയുമരുത്.”

 (പ്രഭാഷകന്‍ 25:21)

വിവാഹമെന്ന കൂദാശയുടെ പവിത്രത മനസിലാക്കാതെയാണോ ഇന്നത്തെ യുവത്വത്തിന്‍റെ പോക്ക്……………?

ഒരിക്കല്‍ ഒരു വൈദികനോട് ഒരു യുവാവ്‌ പറഞ്ഞു:

“അച്ചാ, ഒന്നു കെട്ടിച്ചു തരണേ.”

ഏതാണ്ട് ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഈ യുവാവ്‌ തന്നെ അതേ വൈദികനോട് പറഞ്ഞു:

“അച്ചാ, കെട്ടിച്ചതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു തരണേ.”

ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യന്‍ വേര്‍പിരിക്കാതെയിരിക്കട്ടെ”

നാമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച പങ്കാളിയല്ലായിരിക്കാം, കുറവും പോരായ്‌മകളും കാണാം. എന്നാല്‍, അവിടുന്ന് നല്‍കിയത് ഓരോരുത്തരും അര്‍ഹിക്കുന്ന പങ്കാളിയെയാണ്.

വിവാഹമോചനത്തെ ഞാന്‍ വെറുക്കുന്നു.” മലാക്കി:2:16

കര്‍ത്താവ് വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്താല്‍…….കുടുബത്തില്‍ നന്മയുണ്ടാകില്ല…

വിവാഹമെന്ന കൂദാശയുടെ പവിത്രത ഉള്‍ക്കൊണ്ട് നന്മയില്‍ ജീവിക്കാം..

Sherin Chacko, Ramakkalmettu, India

Email: sherinchacko123@gmail.com

Mob. +91 9961895069

Sherin Chacko

Posted in Articles | Leave a Comment »

Sunday Homily, Nombukalm 4th Sunday

Posted by Fr Nelson MCBS on March 6, 2015

Originally posted on MCBS EMMAUS PROVINCE:

 Video Homily By Rev Fr Cyriac Thekkekutt

Rev. Fr Cyriac Thekkekuttu MCBS

Mob. 09447870220, 09847313928

 Homily by

Rev Bro Valiyaparambil George

Sanathana Seminary

  (PDF)

(Word Image)

View original

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Sunday Homily, Nombukalam 4th Sunday, Fr Cyriac Thekkekuttu MCBS

Posted by Fr Nelson MCBS on March 6, 2015

നോമ്പുകാലം നാലാം ഞായർ

Nombukalam (Lent) Fourth Sunday

Homily 2015

Homily 2014

Syro-Malabar Malayalam Sunday Homily (Video)

by

Fr Cyriac Thekkekuttu MCBS

Rev. Fr Cyriac Thekkekuttu MCBS

Mob. 09447870220, 09847313928

Posted in Homilies | Tagged: | Leave a Comment »

Reflection on Mt 21: 33-43, 45-46

Posted by Fr Nelson MCBS on March 6, 2015

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY
(Based on Mt 21: 33-43, 45-46)

An enigma is a considered as a person or a thing that is mysterious or difficult to understand.
The word has its Greek and Latin roots, in words which mean “a riddle” or “a puzzle”.

An enigma has the tremendous capacity to attract followers or to detract the critics.
An enigma has the intriguing potential to captivate its fans or to puzzle its doubters.

When we analyse history and personalities down through the centuries, one can definitely come to a conclusion… that there has been no person who deserves a greater merit to being an “enigma” than Jesus Christ.

The life of Jesus, historically speaking, was a journey from being a semi-skilled Jewish carpenter in a tiny village in northern Palestine to an itinerant prophet, a wonder worker and a social revolutionary… one who confronted the religious and social institutions of his times so radically that he was put to death for it.

The Gospel of the Day presents this “enigmatic” Jesus confronting closed minds and blocked hearts, in recognising Him as the Messiah and Saviour…and an invitation to make a radical choice for Him!

Jesus puts forward the parable of the tenants.
The tenants were entrusted with the vineyard by the Master, and were expected to provide the produce in due time.
They were entrusted fully with the taking care of the vineyard.

The Master places a lot of trust in the servants.
He gives the freedom… a responsible freedom…
…which could be meaningfully used and nurtured
…or which could be woefully misused and manipulated.

However, the tenants, who were trusted immensely…probably lost their focus on the real trust and diminished in their commitment and responsibility to their Master as well as their duty.
• Their personal interests gained greater prominence over their entrusted duties.
• Their selfish agenda gained the upper hand over the faithfulness to the Master.

This led to them to a total denial of all the emissaries and servants of the Master, who were sent to collect the produce.
This denial was extended even to the Master’s own Son!

This denial of the Son led to the letting loose of the anger and fury of the Just Master!

• A squandering away of the responsible freedom, led to the downfall of the tenants!
• A failure to give heed to the emissaries and servants caused them to face the Master’s rage!
• A denial and rejection of the Master’s own Son, with a cruel intent, caused their destruction!

Are we also, as Christians, as tenants of the Heavenly Master failing in our responsibilities and duties?

The Lord presents Himself as the cornerstone…
… “the stone which the builders rejected has become the cornerstone..” (Mt 21:42)

In ancient practices of building, the cornerstone was the principal stone.
It was placed at the corner of the edifice or the building.

The cornerstone was usually one of the largest, the most solid, and the most carefully constructed of any in the whole building structure.
A cornerstone gives direction to the rest of the foundation.
It also is the support on which the rest of the building relies for strength and stability.

Jesus is the cornerstone…of Salvation.. of the Church.. of His People!

At the same time, Jesus can also be  “a stumbling block”

As it is written in Romans 9:33, “Behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense,
And whoever believes on Him will not be put to shame”

• To those who believe, Jesus is the cornerstone of their faith and their life.
• To those who do not believe, Jesus is the stumbling block in their faith!

What is Jesus in our life?
The cornerstone? Or a stumbling block?

The cornerstone to build a wonderful life in God and grow in holiness…
Or a stumbling block which causes us to be proud in our own merits and not depend on Him?

The cornerstone to stand firm and strong in faith to withstand every storm of life…
Or a stumbling block which makes us uncertain, hesitant and cause a collapse in life?

Jesus is indeed the greatest “enigma”
• This “enigmatic” Jesus has the tremendous capacity to attract followers or to detract the critics.
• This “enigmatic” Jesus has the intriguing potential to captivate its fans or to puzzle its doubters.

Jesus can remain the “enigma” who will be forever misunderstood or mysterious…
Or He can be the “enigma” which becomes the guiding force for fullness in life!

Let us make Jesus the “cornerstone” of our life and faith!

God Bless!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Vanakkamasam – St Joseph – March 6

Posted by Fr Nelson MCBS on March 6, 2015

image

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Vanakkamasam – St Joseph – March 5

Posted by Fr Nelson MCBS on March 5, 2015

image

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Vanakkamasam – St Joseph – March 4

Posted by Fr Nelson MCBS on March 5, 2015

image

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

The death of the 12 Apostles

Posted by Fr Nelson MCBS on March 5, 2015

image

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Nombukalam – Third Thursday Reflections

Posted by Fr Nelson MCBS on March 5, 2015

നോമ്പുകാലം മൂന്നാം വ്യാഴം

 Light for the World

യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ നിയമജ്ഞർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വലിയവര്‍ എന്ന് അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന അവര്‍ വിചാരിച്ച്എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈശോ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നീണ്ട മേലങ്കികള്‍ ധരിച്ചു നടക്കാനും പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ അഭിവാദനം സ്വീകരിക്കുവാനും സിനഗോഗുകളില്‍ മുഖ്യസ്ഥാനങ്ങളും വിരുന്നുകളില്‍ അഗ്രാസനങ്ങളും ലഭിക്കുവാനും അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”. മര്‍ക്കോസ്:12:38-39

ദൈവത്തിന്‍റെ പേരിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്ന നിയമജ്ഞരോടുളള തന്‍റെ അസംതൃപ്തി യേശു ഒരിക്കലും മറച്ചുവച്ചിരുന്നില്ല.

നിയമജ്ഞരെ തള്ളിപ്പറയുന്നതിന് ഈശോ വ്യക്തമാക്കുന്ന മൂന്നു കാരണങ്ങള്‍..

തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യലാഭമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം.

ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്‌ ഒട്ടേറെ തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങൾ നല്‍കി.

ദൈവ നാമമുപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരാണെന്ന് അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു.

ഈശോയെ മനസിലാക്കിയത് സാധാരണ ജനങ്ങളാണ്. ഈശോയുടെ പ്രബോധങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു..

ഹൃദയത്തെ അഹങ്കാരത്തിൽനിന്നും മോചിപ്പിച്ചു നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനമനോഭാവത്തോടെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നന്മയുടെ പ്രകാശo പരത്തുന്നവരാകാം..

Sherin Chacko, Ramakkalmettu, India

Email: sherinchacko123@gmail.com

Mob. +91 9961895069

Sherin Chacko

Posted in Articles | Tagged: | Leave a Comment »

 
varkeyvithayathilmcbs

YOUR LOVING ചങ്ങാതി

Georgejoy's Blog

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

AURVEDAM

GREAT AURVEDA REMEDIES

MCBS African Mission

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

VatiKos Theologie

Bible Theology Spirituality

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,406 other followers

%d bloggers like this: