Author Archive

Homily, Nombukalam 3rd Sunday, Dr Jacob Naluparayil

Posted by Fr Nelson MCBS on March 11, 2017

Sunday Homily, Syro-Malabar

Nombukalam Third Sunday

Fr Jacob Naluparayil MCBS

ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ പ്രചരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജോലിക്കായി ഓഫീസിലേല്ക്ക്പോകുമ്പോഴും തിരികെ വരുമ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണമാണ് വീഡിയോയിൽ. വീടിന്പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നും പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകി വീണ വെള്ളം അയാളുടെ തലയിലേക്കാണ്വീണത്. വെള്ളത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും ശപിക്കാതെ, അയാളുടനെ അടുത്തിരുന്ന വെള്ളം കിട്ടാതെ വാടിവരണ്ടചെടിച്ചട്ടിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ നേരെ താഴെ വയ്ക്കുന്നു. മുമ്പോട്ടു പോകുമ്പോൾ വഴിയരുകിൽ ഒമ്മയുംകൊച്ചമുകളും കൂടി ധർമം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അയാൾ പേഴ്‌സിൽ നിന്ന് സമാന്യം നല്ലൊരു തുക എടുത്തുകൊടുത്തു.

പിന്നെക്കണ്ടത് ഉന്തുവണ്ടിയും തള്ളി ക്ലേശിച്ച് തട്ടുകട കച്ചവടം നടത്തുന്ന അമ്മച്ചിയെയാണ്. അയാൾ അവരെയുംസഹായിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പട്ടി വിശപ്പോടെഅടുത്തുവന്നു. അയാളുടെ കാലേൽ തൊട്ടു. അലിവുതോന്നി അയാൾ കഴിക്കാനെടുത്ത നല്ലൊരു കോഴിക്കാൽഅവന് കൊടുത്തു. വൈകുന്നേരം തിരികെപ്പോരുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു പടല വാഴപ്പഴം വാങ്ങി ഒരു വൃദ്ധയായസ്ത്രീയുടെ മുറിയുടെ മുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടു. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടുനിന്ന കാഴ്ചക്കാർ അവന്വട്ടാണെന്ന മട്ടിൽ മുഖം ചുളുപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും അയാൾ ഇതൊക്കെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവയെയൊക്കെസന്തോഷത്തോടെ തന്റെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കി.

കുറെനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റമാണ് കൗതുകകരം. അയാൾ വെള്ളം കൊടുത്ത ചെടി, അതിന്റെക്ഷീണമൊക്കെ മാറി പുതിയ ഇലയും പൂക്കളുമായി സകലരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി, പട്ടി അയാളുടെകൂടെക്കൂടി അയാളുടെ കാവൽക്കാരനായി ഓഫീസിലേക്കും തിരിച്ചും അയാളെ അനുഗമിക്കാൻ തുടങ്ങി. ധർമത്തിനിരുന്നിരുന്ന മകൾ അമ്മയെ തനിച്ചാക്കി പുത്തനുടുപ്പുമിട്ട് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. തട്ടുകടകച്ചവടക്കാരിയുടെ കച്ചവടം വൻതോതിൽ മെച്ചപ്പെട്ടു. പഴം തൂക്കിയിടുന്ന വീട്ടിലെ വല്ല്യമ്മച്ചി, നോക്കിയിരുന്ന്അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ച്, കെട്ടിപിടിച്ച് ഒരുമ്മ കൊടുത്തു.

കൊടുക്കുക എന്നത് ജീവിതശൈലിയാക്കിയവന്റെ കഥയാണിത്. കൊടുക്കുമ്പോൾ, കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് നിനക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാകുന്നത്.

ഈശോ തന്റെ പന്ത്രണ്ടുപ്രിയപ്പെട്ടവരോട് മാത്രമായി പറയുന്ന ജീവിതരഹസ്യമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷഭാഗം(20:17). അതായത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സവിശേഷമായ ജീവിതസന്ദേശമാണിതെന്നു സാരം. സന്ദേശത്തിന്റെ ചുരുക്കമിതാണ്- ഈശോയെ മതനേതാക്കൾ മരണത്തിനു വിധിക്കുമെന്നും, ഭരണാധിപന്മാർക്രൂശിക്കുമെന്നും, എന്നാൽ മൂന്നാം നാൾ തമ്പുരാൻ അവനെ ഉയിർപ്പിക്കുമെന്നും (20:18-19).

ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് 20:28-ാമത്തെ വചനം: ”ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല, ശുശ്രൂഷിക്കാനുംഅനേകരുടെ മോചനദ്രവ്യമായി സ്വജീവൻ കൊടുക്കാനുമാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത്.” അതായത്കൊടുക്കുകയെന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രീതി. കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് അവസാനം ഒരുവന്റെ ഏറ്റവും വലിയസമ്പത്തായ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും കൊടുക്കുന്നവനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കുംസന്തോഷത്തിനുംവേണ്ടി (അതാണ് മോചനദ്രവ്യം) സ്വന്തം ജീവൻ വരെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവംനിത്യജീവനിലേക്ക് ഉയിർപ്പിക്കും (20:19). ഇതാണ് യഥാർത്ത മിശിഹാരഹസ്യം. ഇതാണ് ഈശോയുടെപീഡാസഹനവും മരണവും ഉത്ഥാനവും പറഞ്ഞുതരുന്ന രഹസ്യം. മറ്റുള്ളവർക്കായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ, അങ്ങനെ ജീവിച്ചുതീർന്ന് നീ മരിച്ചാൽ നീ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല, പകരം നിത്യമായി ജീവിക്കും. അഥവാ ഉയിർക്കും.

ഈ മിശിഹാരഹസ്യം സ്വാംശീകരിക്കാനാണ് ശിഷ്യന്മാരെ ഈശോ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ ശ്രദ്ധഅപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് നേടിയെടുക്കുന്നതിലാണ്. അതിനാലാണ് സെബദീപുത്രന്മാർ അമ്മയേയുംകൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും രണ്ടാം സ്ഥാനവും ചോദിക്കുന്നത് (20:21). ഇത് ഒരുമനോഭാവമാണ്, എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്തുകിട്ടുമെന്നുള്ള മനോഭാവം. തൂമ്പായുടെ മനോഭാവമെന്ന് നാംപറയാറില്ലേ. ഇങ്ങോട്ടുപോരട്ടേ, ഇങ്ങോട്ടു പോരട്ടെയെന്ന മനോഭാവം. ഇതിനെ മാറ്റി, എന്ത് കൊടുക്കാം എന്നമനോഭാവത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ മാറണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈശോ സെബദീപുത്രന്മാരോട് പാനപാത്രംകുടിക്കാമോന്ന് ചോദിക്കുന്നതും അവരതിന് സമ്മതിക്കുന്നതും (20:22-23). ആത്മദാനത്തിന്റെ കൊടുമുടിയായഈശോയുടെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അവൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം. ചുരുക്കത്തിൽ ഈശോശിഷ്യന്മാരുടെ മനോഭാവം മാറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തുകിട്ടും, എന്തുകിട്ടും എന്ന മനോഭാവത്തിൽ നിന്നും, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എന്ന മനോഭാവത്തിലേക്ക് മാറാൻ ഈശോ സ്വന്തം ശിഷ്യരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിനു കാരണം അവർ അനുഗമിക്കുന്ന അവരുടെ ഗുരു സ്വന്തം ജീവൻപോലും മറ്റുള്ളവരുടെ മോചനദ്രവ്യമായികൊടുക്കുന്നവനാണ് (20:28).

ഇവിടെ മറ്റൊരു രഹസ്യംകൂടിയുണ്ട്. പാനപാത്രം കുടിച്ചാലും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തിന്ഉറപ്പില്ലെന്നാൽ ഈശോ ശിഷ്യരോട് പറയുന്നത് (20:23). അതായത് കൊടുക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു ആനന്ദംഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായി രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നർത്ഥം.

ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്ക് കത്തയച്ച നിക്കോയുടെ കഥ (ഓഡിയോ കേൾക്കുക).

കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിനക്കുണ്ട്. നിന്റെ സമയം, കഴിവുകൾ, സമ്പത്ത് എന്തിനേറെ ചെറിയൊരുപുഞ്ചിരിപോലും ചിലവില്ലാതെ കൊടുക്കലാണ് – കൊടുക്കുക, കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്അനുഭവിക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തു ജീവിച്ചു മരിച്ചാൽ, നീ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല. മരണത്തിനപ്പുറത്തെജീവനിലേക്ക് നീ ഉയിർക്കും. ഇതാണ് ഈശോ ജീവിച്ചു കാണിച്ച മിശിഹാ രഹസ്യം.

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Homily, Nombukalam 2nd Sunday, Dr Jacob Naluparayil

Posted by Fr Nelson MCBS on March 4, 2017

Sunday Homily, Syro-Malabar

Nombukalam Second Sunday

Fr Jacob Naluparayil MCBS

മാർച്ച് 5 നോമ്പ് രണ്ടാം ഞായർ
ഡോ. ജെ. നാലുപറയിൽ

ആരാണ് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ പ്രവേശിക്കുക? ആരാണ് അതിന് പുറത്താവുക? ഇതാണ് ഈശോ ഇന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. മത്താ 7:21 ൽ പറയുന്നു: ”കർത്താവേ, കർത്താവേ എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നവനല്ല സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക.”
തുടർന്ന് അടുത്ത വചനം പറയുന്നു: ”അന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കും. കർത്താവേ, കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും, നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുകയും, നിന്റെ നാമത്തിൽ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയും- ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുവിൻ.” (മർത്താ 7:22-23).
അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള വഴി, ക്രിസ്തുവിനാൽ അറിയപ്പെടുക; ക്രിസ്തു എന്നെ അറിയുക എന്നതാണ്.
എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു എന്നെ അറിയുന്നത്? അതിനുള്ള വഴി 7:21-ൽ പറയുന്നുണ്ട്. ”എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവനാണ് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്.”
പക്ഷേ  ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നവനെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു അറിയുന്നത്? അതിനുള്ള ഉത്തരം മത്താ 12:50 ൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈശോയുടെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും അവനെ വിളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഈശോപറയുന്ന മറുപടിയാണത്: ”ആരാണ് എന്റെ അമ്മ? ആരാണ് എന്റെ സഹോദരർ? സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവനാരോ അവനാണ് എന്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയും.”
ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനാകുന്നു. അതായത് ക്രിസ്തുവുമായി അവൻ രക്തബന്ധത്തിലാകുന്നു. അതിനുകാരണം ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവഹിതം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിറവേറ്റിയവൻ. അങ്ങനെയാണ് അവൻ ദൈവപുത്രനായിത്തീർന്നത്. ഗദ്സമേനിയിലെ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന അതാണ് വെളിവാകുന്നത്- ”പിതാവേ എന്റെ ഹിതമല്ല നിന്റെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ!” (മത്താ 26:39).
ദൈവഹിതം നടപ്പിലാക്കി ഈശോ ദൈവപുത്രനായിത്തീർന്നതിനാൽ ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നവനൊക്കെ ക്രിസ്തുവുമായി രക്തബന്ധത്തിലാകുന്നു. രക്തബന്ധമുള്ളതിനാൽ ഈശോ അവനെ അറിയുന്നു.
എന്നാൽ, ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചു നീ ദൈവപുത്രനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? കാറ്റും, മഴയും, വെള്ളപ്പൊക്കവും വരുമ്പോഴാണ് അത് തിരിച്ചറായാനാവുന്നത് (7:24-25). അതായത് ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിലാണ് പാറമേൽ പണിയപ്പെട്ട വീടും, മണൽപ്പുറത്തുള്ള പണിതുവീടും വേർതിരിച്ചറിയാവുന്നത്. ദൈവഹിതമാകുന്ന പാറമേൽ ഭവനം പണിതവൻ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലും വീണുപോകാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കും.
മറ്റൊരിടത്ത് ഈശോ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഈ കാര്യം അൽപ്പം കൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. യോഹ 15:1-2ൽ അവൻ പറയുന്നു: ”ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിച്ചെടിയും എന്റെ പിതാവ് കൃഷിക്കാരനുമാണ്. എന്നിൽ ഫലം തരാത്ത എല്ലാ ശാഖകളെയും അവിടുന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നു. എന്നാൽ, ഫലം തരുന്നതിനെ കൂടുതൽ കായ്ക്കാനായി അവിടുന്നു വെട്ടിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (യോഹ 15:1-2).
എല്ലാ ശിഖരങ്ങൾക്കും വെട്ട് ഏൽക്കുന്ന എന്നതാണ് സത്യം. ”ഏൽക്കുന്ന വെട്ട്” ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ തന്നെയാണ്. ചില ശിഖരങ്ങൾ വെട്ട് ഏൽക്കുമ്പോൾ തായ്ത്തടിയിൽ നിന്നും അകന്നുപോകുന്നു. മറ്റു ചിലവ തായ്ത്തണ്ടിനോട് കൂടുതൽ ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധികളിൽ താഴ്ത്തണ്ടിനോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നു ശാഖയാണ് കൂടുതൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. താഴ്ത്തണ്ടിനോട് ചേർന്നുനിൽക്കാത്ത ശിഖരം കരിഞ്ഞുണങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നു.
അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളാകുന്ന ‘വെട്ടലുകൾ’ ഒരു സാധ്യതയാണ്. തായ്ത്തണ്ടിനോട് കൂടുതൽ ചേർന്നു നിൽക്കാനുള്ള അവസരം. ഓരോ പ്രതസന്ധിയിലും നീ ദൈവഹിതം അന്വേഷിക്കുക. തായ്തണ്ടായ തമ്പുരാനോട് കൂടുതൽ ചേർന്നു നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നീ കൂടുതലായി ദൈവത്തിന്റെ മകൻ/മകൾ ആയി രൂപാന്തരപ്പെടും. അങ്ങനെ നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനാകും. ക്രിസ്തുനിന്നെ അറിയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നീ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ആകും.
ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ തോട്ടക്കാരന്റെ കഥ (ഓഡിയോ കേൾക്കുക).

Posted in Homilies, Uncategorized | Leave a Comment »

Homily, Nombukalam 1st Sunday, Dr Jacob Naluparayil

Posted by Fr Nelson MCBS on February 25, 2017

Sunday Homily

Nombukalam 1st Sunday

Fr Jacob Naluparayil MCBS

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

​Railway Station Phone Numbers In Kerala

Posted by Fr Nelson MCBS on February 23, 2017

Railway Station Phone Numbers In Kerala

Aluva 0484 2624141

Alappuzha 0477 2253965

Ambalappuzha 0477 2272620

Angamali 0484 2452340

Chalakkudi 0480 2701368

Changanassery 0481 2420108

Chengannur 0479 2452340

Cherthala 0478 2812500

Cochin Terminals 0484 2666050

Edappalli 0484 2344202

Edava 0470 2660322

Eranakulam Jng 0484 2376131

Eranakulam Town 0484 2390920

Ettumanoor 0481 2535531

Guruvayoor 0487 2554300

Harippadu 0479 2412714

Irinjalakkuda 0480 2881243

Kadalundi 0495 2470244

Kalamassery 0484 2532579

Kaniyapuram 0471 2450241

Kanjangadu 0467 2204444

Kannur 0497 2705555

Karunagappally 0476 2620240

Kasaragod 0499 4220800

Kayamkulam 0479 2442042

Kollam 0474 2765231

Kottayam 0481 2563535

Kozhikkode 0495 2701234

Kuruppumthara 0482 9242319

Mavelikkara 0479 2302249

Mulamthuruthy 0484 2740234

Nilambur 04931 220237

Ollur 0487 2352325

Ottappalam 0466 2244353

Palakkadu 0491 2555231

Parappanangadi 0494 2410235

Pattambi 0466 2212227

Payyannur 04985 203078

Piravam 04829 257138

Quilandy 0496 2620255

Shornur Jng 0466 2222913

Thanur 0494 2440252

Thalassery 0490 2322250

Thiruvalla 0469 2601314

Thiruvananthapuram Cntrl 0471 2331047

Thiruvananthapuram Petta 0471 2470181

Thrissur 0487 2423150

Thrippoonithura 0484 2777375

Thiroor 0494 2422240

Vadakara 0496 2524254

Vaikkam 0482 9236356

Varakkala 0470 2602222

Posted in Information | Leave a Comment »

Contact Numbers of Major Retreat Centers in Kerala, India

Posted by Fr Nelson MCBS on February 23, 2017

ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

പോട്ട ആശ്രമം, ചാലക്കുടി

TEL – 0480 -2709324

ഡിവൈന്‍ ധ്യാന കേന്ദ്രം, ചാലക്കുടി

TEL – 0480-2708413

 സെഹിയോന്‍  ധ്യാനകേന്ദ്രം, താവളം, അട്ടപ്പാടി, പാലക്കാട്

TEL 0091 4924253333, 2253647

മരിയൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം, അണക്കര, കുമളി

Mob. 09656141917, 04868283765

എമ്മാവൂസ് ധ്യാനകേന്ദ്രം, മല്ലപ്പള്ളി

Mob. 09496710479, 07025095413

നസറത്ത്കുടുംബ ധ്യാനകേന്ദ്രം, കറുകുറ്റി

TEL : 0484 -2612108

 ജീവധാര ഫാമിലി റിനുവല്‍ സെന്‍റെര്‍, കുറ്റിക്കാട്, തൃശൂര്‍

TEL :0480-2746028

F.R.C കുഴിക്കാട്ടുശേരി, ചാലക്കുടി

TEL :0480-2787024

ഗാഗുല്‍ത്താ ധ്യാന കേന്ദ്രം, കുറുമാല്‍, തൃശൂര്‍

TEL 04885 -272743

ആവേ മരിയ ധ്യാന കേന്ദ്രം, എളനാട്, തൃശൂര്‍

TEL 9447418758, 9961348202

ആത്മ ജ്യോതി ധ്യാനകേന്ദ്രം, പട്ടിക്കാട്, തൃശൂര്‍

TEL 0487-2282134,9447290177

കാര്‍മ്മല്‍ റിട്രീറ്റ് സെന്‍റെര്‍, മഞ്ഞുമ്മല്‍, എറണാകുളം

TEL 9633939739

ദര്‍ശന ധ്യാന കേന്ദ്രം, ഇല്ലിത്തോട്, മലയാറ്റൂര്‍

TEL- 0484-2468333,9961700996

ജൂബിലി ധ്യാനകേന്ദ്രം, ഇങ്ങാപുഴ, താമരശ്ശേരി

TEL-0495-3272300,2561896

ലോഗോസ്‌  ധ്യാനകേന്ദ്രം, ബാംഗ്ലുര്‍

TEL 080-25451252,   25454748

സ്രോതസ്സ്  ധ്യാനകേന്ദ്രം, മുപ്പിനി, എടക്കര, നിലമ്പൂര്‍

TEL 04931-278956,  275241

ഡിവൈന്‍  മേഴ്സി  ധ്യാനകേന്ദ്രം, കുടുക്കചിറ, പാലാ

TEL 04822-241214

സ്നേഹസദന്‍  ലഹരി ചികിത്സ  ധ്യാനകേന്ദ്രം, എല്ലക്കല്‍, ഇടുക്കി

TEL 04865-265236

വിമലഹൃദയ  ധ്യാനകേന്ദ്രം, കമ്പിവിള, കൊട്ടിയം, കൊല്ലം

 TEL 0474-2534376,  3299773

B.L.M  ആളൂര്‍, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, തൃശൂര്‍

TEL 9446723143 ,  9020373638

S.V.D  പ്രാര്‍ത്ഥന നികേതന്‍, കടുത്തുരുത്തി, കോട്ടയം

TEL 04829-282294

കൃപാസനം  ധ്യാനകേന്ദ്രം, കലവൂര്‍, ആലപ്പുഴ

TEL 0478-2860595,  9447285400

നിര്‍മ്മല്‍ഗ്രാം, ഭൂതത്താന്‍കെട്ട്, കോതമംഗലം

TEL 0485-2570187

MCBS  ദിവ്യകാരുണ്യ  ധ്യാനകേന്ദ്രം, താന്നിപ്പുഴ, കാലടി

TEL 0484-2462016

അസ്സീസി  ഭവന്‍, പുത്തന്‍വേലിക്കര

TEL 9446276294, 0484  2487007

സെന്‍റ്  നോബര്‍ട്ട്  ധ്യാനകേന്ദ്രം, കല്ലംകുളം, തൃശൂര്‍

TEL   9447381301, 04884225793

കൃപാലയ  ധ്യാനകേന്ദ്രം, ചെറുപുഴ

TEL  9495364240,  04985- 240534

ജീവജ്യോതി, മുവാറ്റൂപുഴ

TEL 0485-2832534

കാരിസ്ഭവന്‍  ധ്യാനകേന്ദ്രം, അതിരമ്പുഴ, കോട്ടയം

TEL 0481-2731911, 2731912

പരിത്രാണ  ധ്യാനകേന്ദ്രം, അടിച്ചിറ, കോട്ടയം

TEL 0481 -2791635

വിന്‍സെന്‍ഷ്യന്‍  ആശ്രമം, തോട്ടകം, വൈക്കം

TEL 04829-229300,  9961165991

മോറിയ  ധ്യാനകേന്ദ്രം, പുത്തൂര്‍, കര്‍ണ്ണാടക

TEL 08251256025

ചാവറ  റിന്യൂവല്‍  സെന്‍റര്‍, ഉപ്പുതറ, കട്ടപ്പന

TEL 8547550368, 94964564

വിമലഗിരി  ധ്യാനകേന്ദ്രം, പട്ടാരം, ഇരിട്ടി

TEL 9745017131, 0490-2493491

കൃപാലയം  ധ്യാനകേന്ദ്രം, കാക്കയംച്ചാല്‍, ചെറുപുഴ

TEL 04985 240534, 949536424

കാര്‍മ്മല്‍  റിട്രീറ്റ്  സെന്‍റര്‍, മഞ്ഞുമ്മല്‍, ഏറണാകുളം

TEL 9633939739

ദര്‍ശന  ധ്യാനകേന്ദ്രം, ഇല്ലിത്തോട്, മലയാറ്റൂര്‍

TEL 0484-2468333, 9961700996

മൌണ്ട്  കാര്‍മ്മല്‍  ധ്യാനകേന്ദ്രം, പേരാവൂര്‍, ഇരിട്ടി

TEL 9447359862,  9656009955

ക്രിസ്റ്റീൻ, കളത്തിപ്പടി, കോട്ടയം

Tel. 0481 257 0126

Posted in News & Events | Leave a Comment »

Sunday Homily Denehakalam 7th Sunday, Fr Cyriac Thekkekuttu MCBS

Posted by Fr Nelson MCBS on February 18, 2017

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Sunday Homily Denehakalam 7th Sunday, Dr Jacob Naluparayil MCBS

Posted by Fr Nelson MCBS on February 18, 2017

ദനഹാ 7 – ഞായർ

യോഹ 3:22-31

2017 ഫെബ്രുവരി 19

ഡോ. ജേക്കബ് നാലുപറയിൽ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Sunday Homily Denehakalam 6th Sunday, Fr Jacob Naluparayil MCBS

Posted by Fr Nelson MCBS on February 11, 2017

ദനഹാ 6- ഞായർ

യോഹ 3:22-31

2017 ഫെബ്രുവരി 12

ഡോ. ജെ. നാലുപറയിൽ

”എന്റെ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു.” യോഹ 3-29-ാമത്തെ വചനമാണിത്. പൂർണ്ണമായ സന്തോഷം ലഭിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ്? ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത്.
ഇത് പറയുന്നത് സ്‌നാപക യോഹന്നാനാണ്. പൂർണ്ണമായ സന്തോഷം ലഭിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ പടി താൻ ആരാണെന്നുള്ള അറിവാണ്. ”താൻ ക്രിസ്തുവല്ല, അവന് മുമ്പേ വന്നവനാണെന്ന്” 3:28-ൽ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു. സമാനമായ പറച്ചിൽ നേരത്തെയും സ്‌നാപകൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1:19-ൽ അവൻ പറഞ്ഞു, താൻ ക്രിസ്തുവല്ല; ഏലിയാ ആണോ? അതുമല്ല, പ്രവാചകൻ ആണോ? അതുമല്ലെന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം. അതിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്- താൻ ശബ്ദമാണെന്നാണ്. മരുഭൂമിയിലെ ശബ്ദം.
ചുരുക്കത്തിൽ താൻ ആരാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി സ്‌നാപകന് അറിയാമായിരുന്നു. നിന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകാനുള്ള ആദ്യപടി നീ ആരാണെന്ന് അറിയുകയാണ്. പോരാ, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ധർമം എന്താണെന്ന് അറിയുക. ഇതാണ് ജീവിതം സന്തോഷകരമാകാനുള്ള ആദ്യപടി.
സത്യത്തിൽ പേരന്റിങിന്റെ പ്രധാനപാഠവും ഇതു തന്നെയാണ്. ഓരോ കുട്ടിയിലും ദൈവം ഒരു സവിശേഷ നന്മ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ധർമം. ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും അറിയുക, അവന്റെ/അവളുടെ സവിശേഷ നന്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വളർത്തുക. അപ്പോഴാണ് അവന്റെ/അവളുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകുന്നത്. ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ ”സ്‌നേഹത്തിന്റെ സന്തോഷമെന്ന” അപ്പസ്‌തോലിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒരു അധ്യായം മുഴുവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
ഇതിനുള്ള നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം സ്ഫടികം എന്ന സിനിമയാണ്. തോമസ് ചാക്കോ എന്ന ടാലന്റണ്ട് കുട്ടി, ആടു തോമായെന്ന ക്രിമിനൽ ആയി മാറിയ കഥ പേരന്റിങ്ങിന്റെ പരാജയ കഥയാണ് (വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഓഡിയോ കേൾക്കുക).
”മണവാളന്റെ സ്‌നേഹിതൻ അവന്റെ സ്വരത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു,” ഇത് യോഹ 3:29-ാമത്തെ വചനമാണ്. ഇത് പറയുന്നത് സ്‌നാപകനാണ്. താൻ ആരാണെന്നും തന്റെ ജീവിതധർമം എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന സ്‌നാപകൻ ക്രിസ്തുവെന്ന മണവാളന്റെ സ്വരത്തിലും സാന്നിധ്യത്തിലും സന്തോഷിക്കുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതധർമം എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവൻ, അടുത്തുള്ളവന്റെ നന്മകാണുമ്പോൾ അതിൽ അസൂയതോന്നില്ല; അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടാകില്ല; അസ്വസ്ഥത തോന്നില്ല. മറിച്ച് അവന് അതിൽ സന്തോഷിക്കാനാകും. അതിനാലാണ് യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ സ്‌നാപകന് ഏറെ സന്തോഷിക്കാനാകുന്നത്.
ഒരു ഉദഹരണം ശ്രേയക്കുട്ടിയുടെ പാട്ടുകേട്ടിരുന്ന മലയാളത്തിലെ മുന്തിയ നടന്മാരും, പാട്ടുകാരും, സംവിധായകരും സന്തോഷിക്കുന്ന രംഗമാണ് (വിശദീകരത്തിന് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഓഡിയോ കേൾക്കുക). കാരണം എന്താണ്? സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ നന്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു.
യോഹ 3:30ൽ പറയുന്നത് അടുത്ത പടിയാണ്. ”അവൻ വളരുകയും ഞാൻ കുറയുകയും ചെയ്യണം.” ഇത് സ്‌നാപക മനോഭാവത്തിന്റെ കൊടുമുടിയാണ്. അതായത് താൻ ആരാണെന്നും തന്റെ ജീവിതധർമം എന്താണെന്നും അറിയുന്നവന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനാകുന്നു. പോരാ, അടുത്തുള്ളവന്റെ നന്മയിൽ അവൻ ആഹ്ലാദിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതിനുമപ്പുറത്ത്, അപരന്റെ വളർച്ചക്കായി അൽപമൊന്ന് ചുരുങ്ങാൻ, അൽപമൊന്നു ഒതുങ്ങാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകുന്നു. അവനെ വളർത്തുന്നതിൽ ഒരു പങ്കുവഹിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവന്റെ സന്തോഷം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത്.
ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായ്ക്ക് നിക്കോളാസ് എന്ന അർജന്റീനക്കാരൻ ബാലൻ എഴുതിയ കത്താണ് (പ്രസംഗത്തിന്റെ ഓഡിയോ കേൾക്കുക).
ചുരുക്കത്തിൽ പൂർണമായ സന്തോഷം ലഭിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുതരുന്നത്. അതിന്റെ ഒന്നാം പടി താൻ ആരാണെന്നും തന്റെ ജീവിതധർമം എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ജീവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവന് അപരന്റെ നന്മയിൽ സന്തോഷിക്കാനാകും. അതോടൊപ്പം അപരന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി അൽപമൊന്ന് ചെറുതാകാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരുവന്റെ സന്തോഷം അതിന്റെ പൂർണതയിൽ എത്തുന്നത്. ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും മഹോന്നതമായ ഉദാഹരണം ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവാണ്.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Appathin Meshayam Altharayil, Devotional Hit

Posted by Fr Nelson MCBS on February 8, 2017

അപ്പത്തിൻ മേശയാം അൾത്താരയിൽ 

Mega Hit Malayalam Devotional Song
Type: Holy Communion Song
Album: The Way
Music: Fr Denno (+91 9446 978 325)
Lyrics: Sherin Chacko

Artist: Wilson Piravam – Downlod as MP3 here

Artist: Anna Baby – Download as MP3

Karaoke – Download as MP3

Download Ring Tone Here

For CDs Please Contact Fr Denno

Mobile: +91 9446 978 325

the-way-1

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Article in Darsakan on Fr James Thekkumcherikunnel MCBS

Posted by Fr Nelson MCBS on February 8, 2017

darshakan-2017-february-about-fr-james-thekkumcherikunnel-mcbs

Posted in Publications, Uncategorized | Leave a Comment »

 
The Eternal Love

നിത്യസ്നേഹം

Tuesday Conference

Blogging Theology, Philosophy and Religious Ethics.

SABS St Thomas Province, Changanassery

Rita Bhavan, Koothrappally

കടലാസ്

ഒളിച്ചുവയ്ക്കനുള്ളതല്ല, വിളിച്ചുപറയനുള്ളതാണ് കല. www.facebook.com/kadalaass

NOYEL SEBASTIAN ANIYARA

"IF YOU TREMBLE INDIGNATION AT EVERY INJUSTICE THEN YOU ARE A COMRADE OF MINE".

varkeyvithayathilmcbs

YOUR LOVING ചങ്ങാതി

Georgejoy's Blog

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

AURVEDAM

GREAT AURVEDA REMEDIES

MCBS African Mission

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

VatiKos Theologie

Bible Theology Spirituality

Emmaus Retreat Centre, Mallappally

Divyakarunya Mariyabhavan: MCBS Retreat & Counselling Centre at its Birthplace

Mullamuttukal......

Beauty of Childhood

Benno John Manjappallikkunnel

Life is to Love; Live to Love God

MCBS Ndono Parish, Africa

MCBS Parish in Tabora Diocese

Divyakarunya Mariyabhavan, Mallappally

Emmaus: MCBS Counselling & Retreat Centre at its Birth Place

Bro.Jobin karipacheril MCBS

LORD MAKE ME AN INSTRUMENT OF YOUR LOVE

Anto Kottadikunnel MCBS

To Become the Bread for the Lord

Jyothi Public School, Nalamile

A School for Excellence

josephmcbs

THE ONE IS TO SERVE

കണ്ണാടിപൊട്ടുകള്‍

നിനക്കായി ജാലകം തുറക്കുന്നു ...

SANJOE SEMINARY, SOLAPUR

MCBS Mission Minor Seminary

ebiangelfriend4u

Friend is heart and friendship is heartbeats...

geopaulose

Just another WordPress.com site

bibinmcbs

Just another WordPress.com site

ajeeshkashamkulam

Its all about me and my sharing of views

വചനം തിരുവചനം

ദൈവത്തിന്റെ വചനം സജീവവും ഊര്ജസ്വലവും ആണ് ;ഇരുതലവാളിനെക്കാള്‍ മൂര്‍ച്ച ഏറിയതും ,ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങള്‍ വിവേചിക്കുന്നതുമാണ്

Marian Family for Christ

Just another WordPress.com site

Vipin Cheradil MCBS

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

Lisieux Minor Seminary, Athirampuzha

Formation House of MCBS Emmaus Province

Karunikan Group of Publications, India

Karuniknan, Smart Companion, Smart Family

MCBS EMMAUS PROVINCE

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS AFRICAN MISSION

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS EMMAUS SAMPREETHY

Charitable Institute for the Differently Abled

Fr Antony Madathikandam MCBS

Live to Love Him to the Eternity

Mangalapuzha Seminary / മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി

St Joseph Pontifical Seminary, Alwaye, India / സെന്റ്‌ ജോസഫ് പൊന്റിഫിക്കല്‍ സെമിനാരി, ആലുവ

%d bloggers like this: